serum

Events of SERUM Analysis, 2023


June 11, 2023: The Half Yearly Meeting, 2023 for North Bengal & Lower Assam was held at Babupara Sakti Sapan Club, Siliguri, and was chaired by Sri Sanjib Acharya, CMD.

SERUM
SERUM
SERUM
SERUM
SERUM
SERUM
SERUM
SERUM
SERUM
SERUM
SERUM
SERUM
SERUM
SERUM
SERUM
SERUM
SERUM
SERUM
SERUM
SERUM
SERUM
SERUM
SERUM
SERUM
SERUM
SERUM
SERUM
SERUM
SERUM
SERUM
SERUM
SERUM
SERUM
SERUM
SERUM

2023 | 2022 | 2021 | 2019